Unit 1: Words and Parts of Speech

Lhászába megyek!

Ez az egység bevezeti a klasszikus tibeti szavak hat típusát: főneveket, igéket, névmásokat, mellékneveket, határozószókat és a névutókat. E témák bemutatását követi a Translating Buddhism from Tibetan című könyv 9. fejezete. Gondosan tanulmányozza át ezt a fejezetet. Ezután nézze meg az alábbi előadás bemutatóját, memorizálja a fejezet szókincsét a Quizlet segítségével, gyakorolja az egység alábbi gyakorlatait, és használja az alábbi olvasási mintát a kiejtéshez. 

Kattintson az alábbi kék sávokra, hogy feltárja ennek az egységnek az öt részét. Ha befejezte az egyes részeket, és ha feliratkozott a tanfolyamra egy oktatóval, menjen a Haladásom (My Progress) oldalra, és tudassa az oktatóval, hogy befejezte a munkáját; visszajelzést is adhat az oktatónak arról, hogy halad a tanulással. Ha van Nettle fiókja, amikor elhagyja ezt a webhelyet és visszatér, mivel a fejlődését naplózza, így ott folytathatja, ahol abbahagyta.